Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Zelfredzaamheid in het verkeer

24 november 2017

Leerlingen van de hoogste groepen bereiden zich binnen afzienbare tijd voor op de overstap die ze gaan maken van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat ze zich meer zelfstandig gaan bewegen in hun maatschappelijke omgeving.

 

In samenwerking met ergotherapeuten en gemeente Leudal gaat de Latasteschool aan de slag om de zelfredzaamheid van leerlingen te vergroten, mede als voorbereiding op het voortgezet onderwijs, maar ook met het doel vergroting van de maatschappelijke deelname.

 

In de praktijk

Ergotherapeuten brengen de hulpvraag vanuit leerlingen en ouders in kaart en geven een advies hoe de zelfredzaamheid verbetert kan worden. Daarnaast oefenen leerlingen samen met een begeleider van Daelzicht in de praktijk door samen te lopen, fietsen of het reizen met de bus. Samen met ketenpartners, ouders en leerlingen zet de Latasteschool zich in om de slagingskansen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs te verhogen.

 Nieuwsarchief