Voor ouders en verzorgers

Soms gebeurt er iets op school waar u het als ouder of leerling niet mee eens bent. Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen voorkomen. Denk hierbij aan pesten, agressie, seksuele intimidatie, geweld, racisme of discriminatie. Als er ‘iets’ is, bieden onze leerkrachten een luisterend oor. Ook oud-leerlingen die ongewenste omgangsvormen hebben ervaren nodigen wij uit om hun verhaal met ons te delen.

U heeft bijvoorbeeld onenigheid met een leerkracht of medeleerling, u heeft een klacht over nalatigheid of u bent het niet eens met de gang van zaken op school. Dit kunt u altijd bespreken met de persoon om wie het gaat of degene die erover heeft beslist. Vaak is dat de leerkracht of mentor. Als een gesprek niets oplost, kunt u terecht bij de locatiedirecteur of sectordirecteur. Geen resultaat? dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur of neem contact op met een van onze vertrouwenspersonen. Meer informatie:

 

Over vertrouwenspersonen
Voor medewerkers