Medezeggenschap

Ouders en medewerkers denken, praten en beslissen mee over ons schoolbeleid in de medezeggenschapsraad (MR).
 

De MR heeft recht op informatie, geeft de directeur advies en moet ook vaak instemmen met nieuwe onderwijsplannen. Zo is medezeggenschap op onze school dus goed geregeld. Meer weten? Mail de secretaris van de MR: nicole.theunissen@aloysiusstichting.nl.
 

Wilt u als ouder uw stem laten horen in onze stichting, dan kunt u zich kandidaat stellen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Aloysius Stichting.