News folder

Latasteschool en ergotherapeuten geven schrijfonderwijs samen een boost

Team en ergotherapeuten van de Latasteschool werken aan een gezonde motorische ontwikkeling en dat komt ook het schrijfonderwijs ten goede.
News folder

Onderwijs op de Latasteschool in Horn: Positief in Balans

Positief in Balans: daaraan werkt de Latasteschool in Horn. Wat zijn de pijlers van het onderwijs?
News folder

Vanuit het onderwijsconcept Positief in Balans werkt de Latasteschool in Horn aan een gezonde leefstijl

Sport en bewegen is een van de pijlers van het onderwijs Positief in Balans op de Latasteschool in Horn. Dat stimuleert gemeente Leudal ook.
News folder

Positief in Balans: zo heet het nieuwe onderwijsconcept van de Latasteschool in Horn

Alle scholen van Aloysius werken komende periode aan hun onderwijsconcept. Zo ook de Latasteschool in Horn. Wat zijn eerste ervaringen?
News folder

De Latasteschool is Gezonde school

De Latasteschool werkt intensief samen met partners om kinderen een gezonde toekomst te bieden.
News folder

Ton Mestrom stopt na bijna 44 jaar speciaal onderwijs

Adjunctdirecteur van de Latasteschool Ton Mestrom neemt na bijna 44 jaar afscheid van het speciaal onderwijs en Aloysius. Een afscheidsinterview.
News folder

Naschoolse Kinderopvang Plus Latatseschool van start

De Latasteschool biedt nu als enige school voor speciaal onderwijs in de regio Kinderopvang Plus: reguliere kinderopvang met begeleiding.

Latasteschool

Bergerweg 37                       

6085 AT Horn                   

Tel.:  0475 - 58 17 07

E-mail: latasteschool@aloysiusstichting.nl