Onderwijs (zoveel mogelijk) op maat

Wij bieden zoveel als mogelijk onderwijs op maat. Dat doen we voor ieder kind, in elke groep. Ook voor specifieke ondersteuningsvragen bieden we passend onderwijs.

 

Voor kinderen die zeer moeilijk leren en extra ondersteuning kunnen gebruiken voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling, bieden we praktisch ontwikkelingsgericht onderwijs in Praktijkgroep de Vlinders.

 

Gespecialiseerde ondersteuning voor meer-begaafde of hoog intelligente kinderen bieden we in de Verrijkingsklas.