Hoe zit onze zorgstructuur in elkaar?

Leerkrachten volgen de ontwikkeling van kinderen goed. Schoolbreed doet de commissie van begeleiding dat ook. Die bestaat uit een orthopedagoog/psycholoog, een schoolmaatschappelijk deskundige van Centrum voor Jeugd en Gezin, een schoolarts en de intern begeleiders van de school.
 

Zo nodig schuiven andere experts aan met wie wij samenwerken, zoals de ergotherapeut of logopedist. De intern begeleider coördineert de leerlingenondersteuning.