Expertisecentrum

De Latasteschool heeft een breed onderwijsaanbod. Onze school heeft leerlingen uit de regio Midden-Limburg en Oostelijk Brabant en biedt ook onderwijs aan leerlingen van het internaat Rubicon Jeugdzorg in Horn. Ook hebben wij leerlingen die vanwege een stoornis in het autistisch spectrum voor wie onze gedragsondersteuning het meest passend is.


Steeds vaker krijgen wij ‘gastleerlingen’ die een kortere periode onderwijs volgen op de Latasteschool. Ook gaan elk schooljaar leerlingen over naar regulier onderwijs. De Latasteschool is steeds samen met de ouders op zoek naar een passende vorm van onderwijs.


De Latasteschool verbreedt haar aanbod als expertisecentrum en werkt momenteel ook samen met een revalidatiearts om (ook) leerlingen met een matige fysieke beperking(en) optimaal onderwijs te kunnen bieden.


Kinderen voor wie de Latasteschool de best passende onderwijsplek is, hebben een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband in onze regio.

 


Latasteschool

Bergerweg 37                       

6085 AT Horn                   

Tel.:  0475 - 58 17 07

E-mail: latasteschool@aloysiusstichting.nl