Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Netwerkavond Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg

30 oktober 2017

Op 20 november aanstaande vindt voor de tweede keer de ‘IKS-netwerkavond’ plaats! Deze avond, die in het teken staat van ontmoeting en kennisdeling, is bedoeld voor aanbieders van sport en bewegen voor mensen met een beperking (of wie dit wil gaan aanbieden), zorginstellingen, speciaal onderwijs, gemeenten en overige betrokken organisaties in heel Midden-Limburg. Dit jaar wordt de avond samen met de Gemeente Leudal en Synthese georganiseerd, met als gastlocatie de Latasteschool in Horn. Avondvoorzitter is Maurice Graef, bekend uit de Limburgse voetbal- en mediawereld.

 

Programma

17:30 Inloop met eten

18:30 Openingswoord

18:45 Plenair gedeelte met o.a. hoogtepunten van IKS en een terugkoppeling van de winnaars van

de stimulerings-cheque 2016

19:15 Workshopronde 1

20.00 Pauze met een optreden van Dancepoint

20.15 Workshopronde 2

21:00 Netwerkborrel + verloting stimulerings-cheque

22:00 Einde

 

Workshops

De workshops worden twee keer gehouden, u kunt er dus twee bijwonen. Klik hier voor de uitnodiging en de omschrijving van de diverse workshops.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan t/m 12 november door een mail te sturen naar IKS-regioconsulent Pauline Schrooten, paulineschrooten@roermond.nl. Geef s.v.p. aan of u mee wilt eten en aan welke workshops u wilt deelnemen. Ook voor andere vragen kunt u contact opnemen met Pauline. Deelname is gratis.

 Nieuwsarchief