Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Prikactie dinsdag 27 juni

16 juni 2017

Wellicht heeft u al uit de media vernomen dat er op 27 juni prikacties worden gehouden in het onderwijs. Het PO-front, waarin de actiegroep PO-in actie, de vakbonden en de PO-raad zijn verenigd heeft hiertoe opgeroepen. Zij willen daarmee bereiken dat er in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor een betere salariëring en minder werkdruk voor het onderwijspersoneel. Hierbij wil ik u informeren over achtergronden en de effecten van de actie voor de Latasteschool.

 

Geen staking

Ons schoolbestuur, de Aloysius Stichting, volgt de beleidslijn van de PO-Raad maar neemt daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. Aloysius is verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs op justitiescholen, het SBO en het (V)SO. Een prikactie om aandacht te vragen voor de problematiek wordt gesteund; het middel van een collectieve staking niet. Het onderwijs op de gesloten onderwijsscholen en de gevolgen voor het leerlingenvervoer zouden leiden tot onaanvaardbare problemen.

 

Geen staking op school

In een teamvergadering heeft ons voltallige team uitgesproken de actie te ondersteunen maar niet te gaan staken. Het team is van mening dat onze kinderen onevenredig veel last zouden hebben van de actie. Door het team zal wel een steunbetuiging worden gestuurd aan het organisatiecomité.

 Nieuwsarchief