Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

De Latasteschool is Goed!

24 februari 2022

Afgelopen week liet de Onderwijsinspectie ons weten dat zij onze school Goed vindt. Daar zijn we natuurlijk supertrots op!

Positief in Balans

De Onderwijsinspectie kwam op 8 december 2021 op bezoek bij onze school en sprak onder anderen met kinderen en medewerkers. Ook bezocht de inspectie een aantal lessen. Onlangs kwam het onderzoeksrapport binnen: wij zijn Goed!

We zijn er extra trots op dat de Onderwijsinspectie ons onderwijsconcept Positief in Balans Goed vindt. We spannen ons elke dag in om het goede te doen voor onze leerlingen en slagen erin om hen zoveel mogelijk kansen te bieden. Zo bieden we een rijk aanbod – binnen en buiten de school – zowel voor ‘leervakken’, als voor sociale vaardigheden en burgerschap.


 

We leren kinderen positief en in balans in het leven te staan, nu en ‘later’. Het viel de inspecteurs op dat kinderen bij ons op school open praten over hoe het met ze gaat, feedback leren geven aan medeleerlingen en dat zij tijd en aandacht vragen van hun leerkracht als het even niet zo goed met ze gaat. Kortom: “De aanpak die de Latasteschool heeft gekozen, werkt.”

Aansluiten bij behoeftes

De inspectie waardeert de manier waarop we onszelf steeds verbeteren en vindt ons team ambitieus, flexibel en professioneel. We passen ons steeds aan om kinderen het onderwijs te bieden dat aansluit bij hun (veranderende) behoeftes. Verder ziet de inspectie dat we goed samenwerken met ouders en onze netwerkpartners. Ook volgen we de ontwikkeling van kinderen goed en nemen maatregelen als onderwijsresultaten daarom vragen.

 Nieuwsarchief