Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Openstelling school vanaf 11 mei

23 april 2020

Beste ouders en verzorgers,

 

In de persconferentie van 21 april is duidelijk geworden dat het kabinet onder andere heeft besloten dat de kinderopvang, de basisscholen, de buitenschoolse opvang en het speciaal (basis) onderwijs vanaf 11 meiweer open kunnen.

 

School weer open

Vanaf 11 mei gaat onze school weer open volgens de reguliere schooltijden. We maken met het team en de MR (werk)afspraken over de heropening van de school.

 

Hoe verder

  • De taxibedrijven en ketenpartners worden door ons op de hoogte gesteld over openstelling van de school. Afspraken en vragen omtrent leerlingenvervoer van uw kind(eren) verlopen via de gemeente waar u woonachtig bent en niet via school.
  • Wij verzoeken u vriendelijk, indien u uw kind(eren) zelf naar school brengt, niet uit te stappen maar gebruik te maken van de Kiss & Ride strook om uw kind af te zetten op school.
  • In het belang van zowel uw als onze veiligheid en gezondheid is het niet toegestaan om fysiek het schoolgebouw te betreden. U kunt met de leerkracht contact opnemen via telefoon of mail.
  • Onze school gaat zo goed als mogelijk de genomen besluiten uitvoeren, de protocollen invoeren en de RIVM-maatregelen volgen. Dit houdt ook in dat als uw kind(eren) gezondheidsklachten heeft hij/zij thuis moet blijven. Mocht het zo zijn dat uw kind gedurende de schooldag gezondheidsklachten ontwikkelt dan dient hij/zij per direct opgehaald te worden. Dit houdt concreet in dat u te allen tijde de mogelijkheid moet hebben om uw kind op te komen halen. Bent u zelf niet in de gelegenheid dan dient u iemand anders in te schakelen om uw zoon of dochter op te komen halen.

 

We zijn trots dat we als een cruciale en vitale sector worden gezien en een bijdrage kunnen leveren aan het zo goed mogelijk uitvoeren van onze opdracht voor de meest kwetsbare kinderen in de samenleving. Naar school kunnen gaan is essentieel voor onze leerlingen, belangrijk voor u als ouders/verzorgers en cruciaal voor de samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat ons dit samen gaat lukken!

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog aanvullende vragen hebben, kunt u contact opnemen met de coördinator van uw kind(eren).

 

Met vriendelijke groet,

 

Ruud van Hertum

directeur

 Nieuwsarchief

Latasteschool

Bergerweg 37                       

6085 AT Horn                   

Tel.:  0475 - 58 17 07

E-mail: latasteschool@aloysiusstichting.nl