Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Uitstekende CITO-resultaten Latasteschool

11 maart 2020

Op de Latasteschool werken wij ambitiegericht aan de hand van het 4D-model. Wij stellen medio- en eindstandaarden op voor onze school. Middels data, duiden, doelen, doen monitoren wij de resulataten in januari en juni.

 

Het afgelopen half jaar is er door het team en de leerlingen van de Latasteschool wederom hard gewerkt aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit heeft geresulteerd in uitstekende didactische resultaten. We zijn gegroeid op alle vakgebieden, een mooie trend die zich, zoals verwacht, voortzet!

 

We zijn dan ook ontzettend trots op onze leerlingen en het team!

 Nieuwsarchief

Latasteschool

Bergerweg 37                       

6085 AT Horn                   

Tel.:  0475 - 58 17 07

E-mail: latasteschool@aloysiusstichting.nl