Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Mooie eerste resultaten nieuw onderwijsconcept Latasteschool

20 december 2019

De Latasteschool heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan een nieuw onderwijsconcept. Een concept waarbij vijf thema's centraal staan, namelijk ervaringsleer, Rots & Water, positieve gezondheid, gezonde school en bewegend leren.
 

In dit nieuwe concept ontdekken en ontwikkelen kinderen hun talenten en kwaliteiten. We trekken samen op met "thuis" en betrekken het gezin bij onze aanpak. Het nieuwe onderwijsconcept rust op 5 pijlers die elkaar versterken en die ervoor zorgen dat kinderen tot leren komen en zich ook sociaal emotioneel en fysiek ontwikkelen. De Latasteschool heeft het afgelopen half jaar mooie resultaten geboekt op verschillende pijlers. De belangrijkste ontwikkelingen willen we graag delen.

 

Uniek speelleerbos

Wij gebruiken het talentontwikkelingsmodel (Atheletic Skilss Model, ASM) voor bewegend leren op school. Dit doen we binnen, maar zeker ook buiten in ons geheel vernieuwde speelleerbos dat hiervoor speciaal is ontwikkeld en ingericht. We zetten in op de ontwikkeling van brede basisvaardigheden via spel, oefenvormen, sporten en andere activiteiten. Het resultaat: meer plezier in bewegen en sport, meer creativiteit en betere leerprestaties.


Positieve gezondheid

Wij leren kinderen (en hun gezin) meer over een gezonde leefstijl. Dan gaat het om lichamelijk gezond zijn, maar ook ontdekken hoe je mentaal sterk bent, hoe je 'meedoet' in de samenleving, hoe je betekenis geeft aan je leven en hoe je in het dagelijks leven goed kunt functioneren. Dit alles stemmen we natuurlijk af op de leeftijd en belevingswereld van onze leerlingen. Wij willen de Gezonde School van de toekomst zijn. We kijken hoe we ons programma en dagritme zo inrichten dat kinderen voldoende onderwijstijd krijgen en ook kunnen bewegen, sporten, spelen en gezond eten. Wij willen dat kinderen bij ons emotioneel en fysiek gezond opgroeien. In onze restaurantkeuken, welke hiervoor is ontwikkeld en ingericht, volgen kinderen projectlessen en leren gezonde voeding bereiden.

 

Ervaringsleer

Ervaringsleer betekent inzicht in je zelf krijgen. Door te ervaren, krijg je inzicht en leer je. Op de Latasteschool bieden we spellen, (samenwerkings)opdrachten en uitdagingen aan waarbij kinderen leren doorzetten, overleggen, omgaan met irritaties, initiatief nemen en bovenal successen ervaren.

 

In de komende periode ontwikkelen we onze visie door aansluitend op de nieuwe koers 2020-2024. Deze nieuwe ambitie geeft het team veel energie en kracht om ook in 2020 van betekenis te kunnen zijn voor onze leerlingen. Nu gaan we genieten van een welverdiende vakantie en kijken we uit naar het nieuwe jaar!

 Nieuwsarchief