Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Mooi resultaat Latasteschool bij interne audit

05 juli 2019

Begin juni heeft er een interne audit plaatsgevonden bij de Latasteschool in Horn. In het rapport dat onlangs is verschenen staan mooie resultaten.

Korte samenvatting rapport
Alle gesprekken verliepen prettig en er hing een ontspannen sfeer. Bij alle gesprekspartners was een grote vorm van betrokkenheid merkbaar. De auditoren geven aan dat het een fijn en hecht onderwijsteam is die vol passie over de leerlingen, de school en elkaar spreken. De term ‘we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen’ is bij deze school een statement. Er zit een duidelijke samenhang tussen beleidsstukken, de uitvoering ervan op de werkvloer en de output vanuit de auditees. Gemaakte afspraken komen cyclisch tot stand. Alle stakeholders worden bij het opstellen en evalueren van plannen betrokken.

Mooie afsluiting van het schooljaar
Het team is uitermate trots op dit resultaat. De school ziet het als een bevestiging van hetgeen gezamenlijk wordt nagestreefd, namelijk het geven van betekenisvol onderwijs in samenwerking met alle netwerkpartners.

 Nieuwsarchief