Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Informatie-avond V(S)O

14 november 2018

Op dinsdag 13 november organiseerde de Latasteschool een informatie-avond voor de ouders/verzorgers van leerlingen uit de groepen​ 6, 7 en 8.

Er werd deze avond informatie verschaft over de meest gangbare uitstroomscholen voor onze leerlingen en hoe de procedures daartoe verlopen. Er waren een aantal sprekers van verschillende scholen, zowel regulier als speciaal, en een oud-leerling die iets vertelden over de inrichting van hun onderwijs en de overstap naar het VO.

De opkomst was groot, zeker 50 ouders waren aanwezig! Mooi om zo'n grote betrokkenheid te zien.

 

Waard om te vermelden; gemiddeld stroomt 50% van onze leerlingen uit naar het regulier voortgezet onderwijs en is ons bestendigingspercentage maar liefst 95%.


 

 Nieuwsarchief

Latasteschool

Bergerweg 37                       

6085 AT Horn                   

Tel.:  0475 - 58 17 07

E-mail: latasteschool@aloysiusstichting.nl