Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Nieuwe ontwikkelingen Latasteschool

09 november 2018

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 heeft de Latateschool in Horn nieuwe samenwerkingen opgezet, waaronder een BSO met Hoera Kindcentra, CJG Midden-Limburg, PSW Junior en gemeente Leudal. Leerlingen van de school kunnen na schooltijd naar de buitenschoolse opvang in de school. Zo biedt de Latasteschool kinderen en ouders één doorgaande ontwikkelingslijn in onderwijs, opvang en begeleiding.

 

Praktijkgroep De Vlinders

Praktijkgroep De Vlinders is er voor kinderen vanaf groep 3 die zeer moeilijk leren en die extra ondersteuning nodig hebben voor hun social-emotionele ontwikkeling. Door te leren door veel te doen, met veel aandacht voor gedrag, zetten leerlingen stappen vooruit en gaan met plezier naar school. In de Praktijkgroep De Vlinders biedt de Latasteschool ontwikkelingsgericht onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden van leerlingen. Ontdekkend leren staat voorop.

 

Voor deze nieuwe ontwikkelingen zijn speciale folders gemaakt. Klik hier voor de folder:

- Kinderopvang Plus (BSO)

- Praktijkgroep De Vlinders

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Latasteschool

Bergerweg 37                       

6085 AT Horn                   

Tel.:  0475 - 58 17 07

E-mail: latasteschool@aloysiusstichting.nl