Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Samenwerking Latasteschool en Ondersteuningsteam SPOLT en Wijzers in Onderwijs

04 juli 2024

Het MT+ van de Latasteschool gaat vanaf schooljaar 2024-2025 een bijdrage leveren aan het Ondersteuningsteam van Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) én Stichting Wijzers in Onderwijs.

 

Onze MT+ leden zullen de kennis en expertise vanuit het speciaal onderwijs delen en inzetten op kind-, leerkracht-, groeps,- en schoolniveau in het regulier basisonderwijs. Dit sluit aan bij de gezamenlijke ambities binnen het Samenwerkingsverband PO Midden-Limburg om kinderen met bijzondere ondersteuningsbehoeften zoveel mogelijk een passend en thuisnabij onderwijsaanbod te bieden binnen het reguliere basisonderwijs.

 

Vooralsnog gaat het om een dagdeel per week waarbij wij vanuit de Latasteschool coaching en begeleiding inzetten ten behoeve van de aanpak van gedragsproblemen, leerproblemen en gespecialiseerde zorg in combinatie met onderwijs binnen de scholen van SPOLT en Wijzers in Onderwijs. Maar ook advisering t.a.v. eventuele verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs of eventuele onderwijs/zorgcombinaties. Per casus bekijken we welke expert van de Latasteschool wordt ingezet.

 

Als Latasteschool zien wij uit naar de samenwerking met het Ondersteuningsteam van SPOLT en Wijzers in Onderwijs. Daarmee willen wij ons steentje bedragen aan het toewerken naar passender en inclusiever onderwijs in de regio.

 

 Nieuwsarchief