Leestijd 4 - 5 min
Onderwijs aan jonge kinderen
Hoe pakken wij dat aan op de Latasteschool?
Jonge kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben om zich goed te ontwikkelen, zijn van harte welkom op de Latasteschool in Horn. Vanuit een duidelijke visie werken leerkrachten en onderwijsondersteuners samen aan de doorgaande ontwikkeling van 4-, 5- en 6-jarige leerlingen.

Wij willen graag dat ieder kind met plezier naar school komt. Daarom bieden wij een fijne, veilige sfeer en zorgen ervoor dat kinderen goed weten waar zij aan toe zijn. Zo hebben we een vast dagritme dat in ‘plaatjes’ zichtbaar is voor kinderen.

Natuurlijk sluiten we met ons onderwijs en onze begeleiding goed aan bij de mogelijkheden en talenten van ieder kind. Dankzij de extra handen in de klas van onze onderwijsondersteuners, kunnen wij ieder kind de aandacht en begeleiding bieden die nodig is voor een optimale ontwikkeling.

Graag even kort lezen over ons onderwijs aan het jonge kind? Download hier de folder!

Positief gedrag (stimu)leren

Juist in ons gespecialiseerde onderwijs vraagt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling extra aandacht. Hoe kun je fijn samen spelen? Hoe maak je een speelafspraakje? Hoe zeg je ‘stop’ als je iets niet fijn vindt?
Natuurlijk begeleiden we het spelen goed, zodat kinderen vooral succeservaringen opdoen en we ze helpen om een volgende stap te kunnen zetten in de ontwikkeling. We kijken goed naar alle leerlingen en volgen hun ontwikkelingsstappen om erbij aan te kunnen sluiten.

PBS en PAD: hoe & wat in het kort

Vanuit twee programma’s werken wij heel gericht aan de sociale en emotionele ontwikkeling. Vanuit PBS – dat staat voor Positive Behavior Support – werken we aan een positieve, sociale schoolomgeving die duidelijk en voorspelbaar is voor kinderen én medewerkers. We willen ouders nog meer betrekken bij PBS, zodat we thuis en op school dezelfde (positieve) taal spreken.

Daarnaast gebruiken we PAD en dat staat voor programma Alternatieve Denkstrategieën. Daarbij leren ook jongere kinderen om taal te koppelen aan hun gevoel. Ook ouders bieden we een PAD-cursus aan.

Als leerkrachten en ouders goed samenwerken, komt dat de ontwikkeling van een kind ten goede. Daarom is er veel persoonlijk contact, betrekken we ouders bij het onderwijs door bijvoorbeeld samen te koken in ons rstaurant en houden we ouders op de hoogte via de ouderapp.

Spelend (breed) ontwikkelen in groepen 1 en 2

Jonge kinderen spelen graag, zijn van nature nieuwsgierig en willen graag bewegen. Dat kan volop in de groepen 1 en 2! Al spelend leren kinderen van alles over zichzelf, anderen en de wereld.

Spelen draagt bij aan de totale ontwikkeling van het kind. Naast het spelend leren en ontdekken van bijvoorbeeld kleuren, vormen, letters en cijfers, gaat het ook om onder meer de spraaktaalontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling.

Hier werken we in groep 1 en 2 doelgericht aan door tijdens het spel gericht passende activiteiten en materialen aan te bieden voor de ontwikkeling van vaardigheden die kinderen nodig hebbe in groep 3. In groep 3 werken kinderen meer op een vaste plek aan bijvoorbeeld lezen, rekenen en schrijven.

Werken in thema’s

Wij werken in groepen 1 en 2 met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters en zorgen voor een rijke leeromgeving met uitdagende lesmaterialen. Dat zijn niet alleen bouw- en knutselmaterialen, maar ook digitale materialen zoals robotjes en een interactieve Active Floor die kinderen uitdagen met licht en geluid.

In de groep vind je onder meer een bouw- en huishoek, die kinderen samen met de leerkracht en onderwijsondersteuners soms ook omtoveren tot postkantoor of winkel, wat maar bij het thema van dat moment past. Kinderen leren ook in het restaurant, de gymzaal, buiten op speelplaats en in het bos. Zij kunnen hun ideeën en creativiteit inbrengen en dragen dus ook zelf bij aan de rijke leeromgeving.

Hoe werken we in groep 3?

In groep 3 leren kinderen op een vaste plek. De lesmethodes die we gebruiken sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen en we zijn steeds op zoek naar manieren om ze optimaal te betrekken en te motiveren om zich te ontwikkelen.

In lesstof, tempo en in onze aanpak sluiten we zoveel mogelijk aan bij wat ieder kind nodig heeft. We houden een vaste dagstructuur aan. Er is elke ochtend uitleg (wij gebruiken de zogenoemde Expliciete Directe Instructie-methode) en wie dat nodig heeft, krijgt extra hulp.

Kinderen gaan na de uitleg vervolgens aan de slag met allerlei leuke en leerzame activiteiten om de lesstof te verwerken. Die ervaren zij vaak als spelen en bewegend leren hoort daar zeker bij. Denk bijvoorbeeld aan het ‘springen’ van getallen.

Veel contact tussen groepen 1, 2 en 3

De lokalen van groepen 1, 2 en 3 liggen naast elkaar. Zo kan er soms over en weer contact zijn en kunnen kinderen meedoen met activiteiten bij elkaar in de klas. Kinderen van groep 3 kunnen bijvoorbeeld voorlezen in groep 1 en 2 en we organiseren gezamenlijke uitstapjes en vieringen.
Zowel de kinderen als de leerkrachten en onderwijsondersteuners kennen elkaar goed en ook dat maakt de overstap van groep 2 naar groep 3 makkelijker.

Positief in Balans

Natuurlijk is het belangrijk dat kinderen op school leren lezen, schrijven en rekenen. Maar er is meer. Wij willen graag dat ieder kind leert hoe het positief in balans kan zijn, zowel mentaal als lichamelijk. Ook bij de jonge kinderen staat Positief in Balans elke week op het rooster.

Positief in Balans kent vijf pijlers: lees er van alles over in onze algemene folder of op onze website. Daar is ook een filmpje te vinden!

Extra ondersteuning en zorg in de school

Wij zijn blij met de vaste ondersteuning van de logopediste in groepen 1, 2 en 3. Kinderen die dat nodig hebben, krijgen extra spraaktaalondersteuning en dat kunnen we zowel individueel als voor de groep aanbieden. De logopediste sluit aan bij de thema’s waarmee we werken en hoort echt bij ons team.

Ook bieden we ergotherapie en fysiotherapie aan in de school. Fijn voor kinderen én ouders, omdat dit echt helpt bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld de fijne motoriek of lichamelijke ontwikkeling en er geen extra afspraken voor nodig zijn na schooltijd.

Meer weten over het onderwijs aan jonge kinderen op onze school? Bel voor een kennismakingsafspraak en rondleiding!

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel