Leestijd 1 - 2 min
Patricia van de Graaf
“School en sportverenigingen verbinden”
Mentale en fysieke weerbaarheid en gezondheid: daaraan besteedt de Latasteschool in Horn veel aandacht vanuit het onderwijsconcept Positief in Balans.Gemeente Leudal ondersteunt dit van harte vanuit Leudal Leeft.

Patricia van de Graaf is van huis uit leerkracht bewegingsonderwijs en werkt nu als beweegcoach bij Leudal Leeft. Ze is wekelijks te vinden op de Latasteschool om gymles te verzorgen. Patricia denkt ook mee over de verdere ontwikkeling van bewegend leren en gaat sportverenigingen verbinden aan de school.

“Ik ben echt onderdeel van het team en ik vind het tof om mee te werken aan alle activiteiten”, zegt ze enthousiast.
“Vanuit Leudal Leeft hebben wij veel contact met sportverenigingen en ik ga kijken hoe wij kinderen vanuit het speciaal onderwijs kunnen laten aansluiten bij die clubs. We kunnen bijvoorbeeld clinics op school organiseren, zodat kinderen kunnen kijken of een bepaalde sport bij ze past.”
Ook kan Leudal Leeft sportbegeleiders van clubs coachen bij het ondersteunen van kinderen die iets extra’s nodig hebben. “Soms hebben die net even wat meer tools nodig.”

Stan Backus
Lokaal sportakkoord Leudal
Het Nationaal Sportakkoord is bedoeld om de kracht van sport nog beter te benutten. Rijk, gemeenten en sportorganisaties voeren dit akkoord samen uit. Zo ook gemeente Leudal, vertelt wethouder Stan Backus.


“De sportformateur die is aangesteld, heeft samen met sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente een sport- en beweegakkoord ontwikkeld, om nog meer mensen in Leudal in beweging te krijgen. Dat wordt uitgevoerd onder de naam Leudal Leeft. Extra aandacht gaat naar kwetsbare inwoners die minder vanzelfsprekend kunnen sporten of bewegen.

“We zien mooie ontwikkelingen in het speciaal onderwijs. Zo’n speelleerbos is natuurlijk geweldig en daagt uit tot bewegen. Toch wil ik ook vooral inzetten op het sámen sporten, in plaats van apart. Zo is in Heythuysen al jaren G-voetbal actief voor mensen met een beperking en dat is volledig geïntegreerd in de voetbalclub. Zo zou je kinderen van regulier en speciaal onderwijs óók meer samen willen laten sporten in plaats van apart van elkaar.”
Wat dat betreft is de deelname van de leerlingen van de Latasteschool aan de City Run in Roermond een inspirerend voorbeeld, beaamt Backus. “Zo laat je jezelf zien in de samenleving.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel, Maartje van Berkel
eerder verschenen Sterk onderwijs voor een betekenisvolle toekomst juni 2020
relevante categorieën 21e eeuwse vaardigheden, koers, netwerkpartners