Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   Nieuwsbrief december 2018 Latasteschool   jan 2019
Inleiding
De donkere dagen voor kerstmis zijn aangebroken. De dagen zijn kort en de nachten koud.
Vroeger waren dit dagen van bezinning. De oogst was binnen, het varken geslacht en de moeders hadden gezorgd voor de wintervoorraad door groenten en fruit in te wecken. Het vee stond op stal. De mensen hadden na het harde werken op het land eindelijk rust en zochten elkaar binnenshuis op omdat het buiten zo vroeg donker werd. Ze verlangden naar het lengen van de dagen en de wederkeer van het licht. Voor de katholieke kerk is dit de adventstijd waarbij de christenen zich bezinnen op geboorte van Christus.
Voor onze kinderen is dit verloren gegane tijdsbeeld nog maar moeilijk te bevatten. Wat wel belangrijk is in deze donkere dagen om het thuis gezellig te maken voor de kinderen. 's Avonds de kerstlampjes aan, spelletjes spelen, een verhaal voorlezen en zorgen dat het kind zich geborgen en veilig weet.
Kanjer van de maand

De kanjer van de maand december is Thijmen Palmen uit groep 7 van juf Janne. Thijmen is een heel positief ingestelde jongen. Hij helpt anderen graag. Herhaaldelijk zien we hem met een hesje aan en met prikstok in de hand om de speelplaats en het speelleerbos weer helemaal schoon te maken. In de klas is hij een oplettende leerling die goed zijn best wil doen. Hij heeft zelden of nooit ruzie met een ander, heeft altijd een goed woordje voor de ander en is zeker niet op zijn mondje gevallen als hij ergens niet mee eens is en wordt daarom door velen gewaardeerd. Dus Thijmen je bent een kanjer en wel de laatste van het jaar 2018. Proficiat.

Afscheid Ton Mestrom

Beste ouders en verzorgers na 43 en een half jaar ga ik afscheid nemen van u en van de kinderen van de Latasteschool.

In 43 jaar is veel veranderd. De Latasteschool heeft zich geleidelijk ontwikkeld van een school voor speciaal onderwijs tot een expertise centrum voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. De school heeft nu vele specialismen in huis zoals: ergotherapie, kinderfysiotherapie, logopedie, begeleiding individueel, behandeling groep, behandeling individueel, remedial teaching, professionele hulp bij ernstige enkelvoudige dyslexie, naschoolse opvang met mogelijkheden tot individuele begeleiding en zelfs neurofeedbacktraining.

Steeds weer heeft de Latasteschool antwoorden willen formuleren op grond van de impliciete vraagstelling van het aan ons toevertrouwde kind. Dat is alleen maar mogelijk met een sterk en hecht team dat extra tijd en energie wil steken om onderwijs op maat te kunnen leveren voor uw kind.

En ik ben dankbaar dat ik in zo'n team heb mogen werken. En zoals ik altijd zeg, we kunnen het niet alleen, ouders en leerkrachten moeten samen optrekken om het optimale te bereiken voor het aan hun toevertrouwde kind. 

Juist door die eenheid hebben we de mooiste resultaten bereikt waaronder het feit dat we twee maal zijn uitgeroepen tot een excellente school.

Ik wil u nadrukkelijk bedanken voor de fijne samenwerking afgelopen jaren en ik hoop voor u en uw kind(eren) veel geluk en voorspoed in de komende jaren en dat in goede gezondheid. Het ga u goed.

 

Kerst en start in het nieuwe jaar

De kerstvakantie staat voor de deur. Maar eerst nog de kerstviering op school. Deze is op donderdag 20 december waarbij u allen van harte welkom bent. Het goede doel dat dit jaar centraal staat is: Stop Hersentumore. 

Rust in de kerstvakantie goed uit en geniet van deze mooie dagen met uw gezin. Ik hoop voor u op een gezellige kerst voor iedereen een fijne jaarwisseling. Wees voorzichting met vuurwerk!

Maandag 7 januari begint de school weer. 

Ik wens u tot slot namens het team het allerbeste voor 2019.