Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   Nieuwsbrief november 2018 Latasteschool   jan 2019
November is een aparte maand in het jaar. De dagen worden korter. Het is een donkere maand en dit jaar ook een koude maand. Maar de Sint en zijn Pieten zijn weer in het land en dat maakt het gezellig voor jong en oud.
De oudergesprekken hebben inmiddels plaats gevonden.
De kinderen hebben mogen genieten van de clinic: archery; dat is schieten met pijl en een boog. Voor veel van onze leerlingen een uitdagende maar vooral ook een ontspannende activiteit.
De projectmiddagen op dinsdag zijn ook weer van start gegaan.
Het management van de school is momenteel druk in gesprek met de gemeente voor uitbreiding van klaslokalen.
Juffrouw Anke gaat komende maand terugkomen van haar zwangerschapsverlof. En we hebben het verheugende nieuws dat juffrouw Sally bevallen is van Fenne, een lieftallig dochtertje.
Sinterklaasfeest

Zoals beschreven in de inleiding is Sinterklaas alweer in het land. Een fijne en spannende tijd voor de kinderen.  De schoen zetten is al zo'n ding. Juf Nicole kreeg thuis niks in haar schoen en toen ze hoorde dat Ruben van groep 5 wel iets in zijn schoen had gekregen, vroeg ze aan Ruben of ze haar schoen bij Ruben thuis mocht zetten en dat mocht. En wat bleek... de volgende dag had juf Nicole bij Ruben thuis warempel een cadeau en een groot gedicht in haar schoen. De Sint is natuurlijk een grote kindervriend. En juf Nicole was natuurlijk heel blij en vertelde het rond door de hele school. 

We hebben onlangs van Sint te horen gekregen dat hij de Latasteschool op 5 december komt bezoeken. Een spannende dag voor de kinderen van de benedenbouw. Middenbouw  gaat naar een Sinterklaasfilm kijken in de bioscoop van Reuver.  De bovenbouw heeft surprisemiddag. En 6 december hebben alle kinderen vrij en dan kunnen ze fijn spelen met hun nieuwe speelgoed.

Voor de leerkrachten echter staat er op 6 december een studiedag ingepland.

Kanjer van de maand

Deze maand is niet één kind gekozen voor Kanjer van de Maand maar een hele klas. En wel de klas van juffrouw Francine. Juf Francine vindt dat zij een hele klas vol kanjers heeft. Kinderen die met elkaar rekening houden, kinderen die elkaar niet uitsluiten, kinderen die voor elkaar klaar staan en dat zorgt in die klas van juffrouw Francine voor een fijne sfeer en daar dragen alle kinderen van groep 4 aan bij. Daarom zijn alle kinderen van groep 4 de Kanjers van de Maand november. Voor jullie allen een dikke proficiat.

Kerstviering

De kerstviering gaat plaats vinden op 20 december in de avonduren. De ouders/verzorgers krijgen daarvoor nog een uitnodiging. De voorbereidingen zijn in volle gang. Ook dit jaar is er weer een kerstmarkt en zoals u wellicht weet is de opbrengst voor een goed doel

Dat doel is voor de Stichting Stop Hersentumoren. Ieder jaar krijgen 1000 tot 1500 mensen een kwaadaardige hersentumor in Nederland. Onder kinderen tot 12 jaar is het zelfs de tweede vorm van kanker. Deze vorm van kanker kent een heel hoog stervenspercentage. Daarom dat een donatie voor dit goede doel broodnodig is. En u allen kunt daar samen met de school een bijdrage aanleveren. Waarvoor hartelijk dank.

Een vader van een van onze oud-leerlingen werd plotseling met deze ziekte geconfronteerd. Hij vecht al jaren tegen deze ziekte en zet zich ook al jaren in voor de Stichting Stop Hersentumoren. Hij zal die avond aanwezig zijn en hem zullen we het gedoneerde bedrag overhandigen. 

Vrijdag 21 december hebben de kinderen vrij. Dan kunt u ook deze dag noteren in uw agenda. 

Klaslokalen

Door de groei van het aantal leerlingen en het feit dat het huidige noodlokaal versleten is, is de school in gesprek met het gemeentebestuur om op korte termijn drie nieuwe tijdelijke klaslokalen te realiseren aan de achterkant van het schoolgebouw.

Schoolfruit

De kinderen krijgen sinds enige weken weer schoolfruit en wel op de dagen: woensdag, donderdag en vrijdag. De school wil daarmee vooral een gezonde leefstijl stimuleren en de kinderen meer bewust maken van gezond eten. We hopen dat de ouders hier ook op inspelen door hun kind ook vaker een gezond hapje en/of fruit mee te geven. We dank u alvast voor uw medewerking.

Activiteit Verrijkings-klas Bovenbouw

27 November gaan de leerlingen van de bovenbouw die deelnemen aan de verrijkingsgroep naar Venlo naar het Limburg Museum.

Het onderwerp dat deze groep in dit semester uitwerkt, gaat namelijk over de Romeinen. Toevallig is er in Venlo een expositie over de verworvenheden van de Romeinen in onze landstreek. 

We hopen dat met het bezoek aan die expositie hun beeld van de Romeinen in ons land de leerlingen een beter beeld krijgen van dat tijdsbestek in de rijke geschiedenis van onze streek.

Management

In verband met de aanstaande pensionering van Ton Mestrom, adjunct directeur is het management vanaf de start van dit schooljaar druk geweest om de overgang van taken en verantwoordelijkheden zo goed mogelijk te regelen en zo soepel mogelijk ingang te doen vinden in de schoolorganisatie. 

Terugblikkend heeft dat proces goed uitgepakt en is het inwerken van de nieuwe managementleden soepel verlopen waarbij Mandy Stollman en Charlotte Schoonman voornamelijk de taken van Ton Mestrom overnemen.

Voor ouders is het van belang om te weten dat de volgende mensen de volgende taken en verantwoordelijkheden op zich nemen in het nieuwe management.

- Mandy Stollman, coördinator van de groepen 1 t/m 4 plus praktijkgroep: De Vlinders

- Charlotte Schoonman, coördinator van de groepen 5 t/m 7 en Ambulante Dienst Latasteschool plus algemene MT-zaken

- Thomas Hahn, coördinator groepen 8 ( schoolverlaters) en ICT-taken

- Ruud van Hertum, directeur en eindverantwoordelijke

Ton Mestrom is nog enkele weken op de achtergrond aanwezig en zal vrijdagochtend 14 december a.s. afscheid nemen van de kinderen