Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   Nieuwsbrief oktober 2018 Latasteschool   jan 2019
Oktober is normaal gesproken de herfstmaand maar dit jaar is oktober eigenlijk het staartje van een lange en hete zomer. We hebben in deze maand o.a. de leeswedstrijd georganiseerd met sprankelende winnaars en de natuurlijk de herfst-activiteit.

De herfstvakantie is inmiddels achter de rug en de kinderen zijn rustig gestart aan hun nieuwe semester.
Er staan ook leuke activiteiten gepland voor de komende tijd zoals: de judo-clinic voor alle kinderen en de projectlessen op dinsdagmiddag gaan weer van start.
Luizen pluizen

Zoals gebruikelijk worden de kinderen zeer regeklmatig gecontroleerd op luizen.  Dit wordt gedaan door ouders en daarvoor zijn we de betrokken ouders zeer erkentelijk.

We mogen u mededelen dat er geen luizen zijn geconstateerd.

Kanjer van de maand

Voor de maand oktober is de keuze gevallen op Stan Lind uit groep 5 van mijnheer Danny.  Dat Stan kanjer van de maand is geworden is eigenlijk niet zo verwonderlijk want hij probeert altijd zijn best te doen. Hij zet zijn beste beentje voor en kan al goed de juiste keuzes maken. Kortom een echte kanjer.

Proficiat Stan!

ISY-school

ISY-school is een gebruiksvriendelijke communicatietool die de Latasteschool gaat gebruiken om oudergesprekken in te plannen.

Ouders krijgen hiermee de mogelijkheid om zelf het oudergesprek te plannen en een keuze te maken uit door de leerkracht voorgestelde momenten.   Dit zal veel efficiënter zijn dan afspraken via e-mail en de administratie die vervolgens alle afspraken van de hele school moet gaan inplannen.

De oudergesprekken van 20 en 21 november zullen op deze nieuwe manier gepland gaan worden.

U als ouder krijgt nog een duidelijke mail waarin precies wordt uitgelegd hoe ISY-school in z'n werk gaat. Dit bericht is slechts een vooraankondiging. 

Drinkgeld

De school geeft ouders al jaren de mogelijkheid om thee of  chocolademelk voor hun kind te kopen op school. 

We zien echter in de loop van de tijd dat steeds minder ouders gebruik maken van deze mogelijkheid om thee of chocomel te kopen op school voor hun kind. Veruit de meeste ouders geven zelf het drinken mee aan hun kind. Daarnaast is chocomel niet echt gezond voor een kind i.v.m. de grote hoeveelheid suikers die aan de chocomel wordt toegevoegd. De Latastreschool streeft zoals u weet er naar om een gezonde school te zijn.

Vandaar dat we besloten hebben om met ingang van 01-01-2019 te gaan stoppen met deze 'service'.

Ouders die dan nog geld te goed hebben en bijvoorbeeld betaald hebben voor het hele schooljaar ontvangen hun geld terug dat bestemd was voor de resterende periode van het schooljaar.

Informatie-avond: Vervolgonderwijs

De Latasteschool organiseert 13 november om 19.00 uur een informatieavond over het vervolgonderwijs. Deze avond is bedoeld voor de ouders van van de leerlingen van de groepen: 6, 7 en 8. De school heeft voor deze avond diverse sprekers uitgenodigd. De school hoopt dat ouders zich mede op grond van de geboden informatie een weloverwogen keuze kunnen maken aangaande de schoolkeuze voor hun kind. De definitieve uitnodiging voor deze avond volgt nog.