Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   Nieuwsbrief sep 2018 Latasteschool   jan 2019
Start nieuwe schooljaar
Na een lange, hete zomer zijn we dan eindelijk van start gegaan. Veel nieuwe leerlingen zijn aangemeld en maken hun eerste soms wat onwennige stapjes in de nieuwe klas met nieuwe schoolmaatjes. Natuurlijk moeten de leerlingen nog wat wennen, de een wat meer dan de ander. De school zelf heeft ook twee nieuwe collega's mogen begroeten: mijnheer Danny in groep 5 en juffrouw Abigail in groep 7b. We heten alle nieuwelingen welkom en wensen hen een goede start en een mooie tijd op de Latasteschool.
Kanjers van de maand augustus  en september

Guus Kurstjens is de kanjer geworden van de maand augustus. Hij is een jongen uit groep 8b van juffrouw Guusje. In eerste instantie valt hij minder op. Guus houdt rekening met de ander en denkt na zodat een juiste keuze kan maken.  Andere kinderen hebben graag van doen met Guus. Hij was afgelopen schooljaar gekozen door zijn klasgenoten als lid van de leerlingenraad. In die raad heeft veel meegedacht en voorstellen gedaan voor de verbetering van de school. Kortom een echte kanjer. Guus gefeliciteerd!

Devin Verhulst is de kanjer van de maand september. Hij zit in de ZMOLK-groep. Devin reageert rustig op de leerkracht en andere leerlingen. Hij maakt zijn werkjes netjes. En wat heel belangrijk is hij denkt elke dag aan de agenda én maakt zijn huiswerk! En maakt op de goede momenten de goede beslissingen. Dus ook een echte kanjer. Devin proficiat!

 

Traktatie-beleid

Kinderen brengen een groot deel van de week door op school. Naast het promoten van genoeg bewegen willen we gezonde voeding en drinken stimuleren. In het kader daarvan hebben we een richtlijn opgesteld voor traktaties en een pauze hap/overblijven.

 

Traktatie:

Trakteren hoort bij een feest. Bedenk dat  een traktatie een extraatje is, het hoeft niet groot te zijn en ook niet altijd eetbaar.  Hieronder volgen een aantal tips:

* stuiterbal

* pen/potlood

* bij voorkeur fruit/groente

* snoeptomaatjes

* Komkommerschijfjes

* zoute stengels

* eierkoek

 

Pauze:

De ochtendpauze is het moment om even iets te eten en te drinken. Dat is belangrijk om het vol te houden tot aan de middagpauze. Het zou fijn zijn als de kinderen iets van groente of fruit bij zich hebben. Drinken op school mogen ze de hele dag, tussen de lessen door alleen water. Een paar voorbeelden om als pauze hap mee te geven:

Fruit, heeft de voorkeur !

Rauwkost

Brood (bruin of volkoren)

Rijstwafel

Cracker

Ontbijtkoek

Evergreen/sultana

 

Overblijven:

Tussen de middag blijven alle kinderen op school over. Onder begeleiding van de groepsleerkracht wordt er samen gegeten. Ook tijdens het overblijven zouden we het fijn vinden als de kinderen een van bovenstaande voedingsmiddelen zouden meenemen. Tenslotte gaat het om de gezondheid van de kinderen.

 

 

Gezondheid en welzijn

In aansluiting op het vorige artikel en de waarde die de school hecht aan gezondheid en bewegen, kan ik u vermelden dat vanaf maandag 24 sep de judo-clinics gaan starten op de Latasteschool. Dat houdt in dat i.p.v. gymles de kinderen dan judoles krijgen van een judo-leraar. Deze leraar neemt ook de judo-pakken mee voor de kinderen. De school doet dit om gezond te bewegen breed te stimulerenen kinderen enthousiasmeren om ook bij een plaatselijke vereniging te gaan sporten. 

Verder hebben ouders in september de kinderen gecontroleerd op luizen. Er zijn geen luizen geconstateerd. We zijn blij dat ouders deze taak op zich nemen in het belang van uw kind en wij zijn hen dan ook zeer erkentelijk dat ze deze taak op zich hebben genomen. 

Koptelefoons

Er is enige verwarring over de koptelefoons. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van koptelefoons voor de Ipads. Dit mede naar aanleiding van onze ervaringen in het verleden.

 

Dat geldt echter niet voor de gehoorbeschermers die een aantal kinderen nodig hebben in verband met hun prikkelgevoeligheid voor geluid. Deze aanschaf wordt door de school verzorgd.

 

BSO

Zoals u wellicht weet bestaat sinds begin van dit schooljaar de mogelijkheid om gebruik te maken van de Buiten Schools Opvang op de Latasteschool.

Op dit moment wordt deze mogelijkheid enkel nog na schooltijd aangeboden. 

De naschoolse opvang op de Latasteschool is een feit. Het betreft hier een samenwerking tussen Hoera Kindercentra, PSW, gemeente Leudal en de Latasteschool.

Voorgaande betekent dat u uw kind bij interesse kunt aanmelden bij Kim Hanssen van Hoera Kindercentra. Ook is zij bereikbaar voor aanvullende informatie op 06-20274678. Indien u nieuwsgierig bent naar de locatie, kunt u contact opnemen met Ton Mestrom en of Charlotte Schoonman.

De officiële opening vindt plaats op 27 sep om 15.00 uur door wethouder Mart Janssen. De kinderen die momneteel van de BSO gebruik maken zullen daarbij aanwezig zijn.

ZMOLK-groep

ZMOLK staat voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Lerende KInderen. De Latasteschool heeft voor deze leerlingen een aparte groep ingericht.

In de ZMOLK-groep wordt gewerkt in een ritme van inspanning en ontspanning. De leerstof die wordt aangeboden is aangepast aan het cognitieve niveau van de leerlingen. 

Momenteel wordt de groep bezocht door tien leerlingen. De school is blij dat ze ook voor deze doelgroep van betekenis kan zijn. 

In onze omgeving is ondertussen bekend dat de Latasteschool ook beschikt over deze expertise. De eerste aanmeldingen uit de regio voor deze doelgroep zijn inmiddels binnen.

28 September is vrij

Ik wil nogmaals onder uw aandacht brengen dat vrijdag 28 sep a.s. een studiedag gepland staat voor het team. De kinderen zijn dan vrij van school.