Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   Nieuwsbrief maart 2018 Latasteschool   jan 2019
Inleiding
De klok is onlangs een uur vooruit gezet en dat betekent
dat het voorjaar definitief is begonnen. Gelukkig deed het weer op zondag 25 maart meteen van zich spreken en mochten we genieten van een stralende lentedag.
Voor school betekent het dat na de oudergesprekken dinsdag 27 mrt en woensdag 28 mrt meteen de planning van start gaat tot aan de zomervakantie.
En dat is nog maar een relatief korte periode voor de leerlingen waarin nog veel werk verzet moet worden.
Met de gezamenlijke steun van leerkracht, ondersteuner en ouders gaat dat zeker lukken.
Kanjer van de maand

Teun Jetten is kanjer van de maand maart geworden 

Hij doet super goed mee in de klas en is heel behulpzaam.

Hij vindt het leuk om taakjes voor de juf te doen.

Tevens doet hij steeds beter mee in de gymlessen.

Dit schooljaar is Teun nog geen enkele keer 3 magneetjes kwijt geraakt.

Super knap!

En daarom is hij voor ons een echter kanjer! Proficiat Teun.

Paul van Loon

Op voorstel van de leerlingenraad is Paul van Loon op de Latasteschool als meest favoriete kinderboekenschrijver gekozen m.n. vanwege zijn spannende (griezel)verhalen. 

In het Limburgs Museum in Venlo  is een grote overzichtstentoonstelling van deze kinderboekenschrijver ingericht. Dank zij de hulp van ouders hebben leerlingen uit de bovenbouw een bezoek kunnen brengen aan deze tentoonstelling.

Ook hebben kinderen een ritje kunnen maken in de grote griezelbus.  Weer anderen hebben spannende verhalen geschreven. Het was voor alle kinderen een mooie, spannende en vooral leerzame belevenis. 

Ik wil alle ouders nogmaals bedanken die dit leerzame uitstapje voor onze leerlingen hebben mogelijk gemaakt.

Studiemiddag 23 mrt
Ringaanpak

De leerkrachten en de ambulante begeleiders hebben een succesvolle studiemiddag gewijd aan de Ringaanpak. De schrijver van deze methodiek: Barry Redeker heeft de studiedag voor onze professionals verzorgd. 

Vanuit de gedachte dat mensen sociale wezens zijn, met het verlangen bij een groep te horen, ontwikkelde Barry Redeker De Ringaanpak: een groepsdynamische benadering voor een veilige klas, opgebouwd uit 8 concrete stappen. De Ringaanpak gaat uit van een systemisch geheel. Wie neemt welke plek in ten opzichte van de onveiligheid? Welk gedrag zien we? Wat zijn valkuilen bij deze positie? Wat zijn kwaliteiten? Waar kun je positief mee aan de slag gaan?

Er wordt een sterk beroep gedaan op groepsverantwoordelijkheid, zelfsturing en het aanspreken op elkaars gedrag en individuele leerlingen worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren zelf de regie te nemen. 

De Ringaanpak heeft direct effect voor de groep en de leerkracht!

De Latasteschool hoopt ook vanuit deze invalshoek van betekenis te kunnen zijn voor de aan haar toevertrouwde leerlingen. 

Naschoolse Opvang Latasteschool

We zijn blij u te kunnen mededelen dat de Naschoolse Opvang aan de Latasteschool uiteindelijk toch doorgaat. Helaas echter niet op het door ons gewenste tijdstip nl. voorjaar 2018. Daarover was enige onduidelijkheid ontstaan. Uiteindelijk heeft de gemeente toch geld weten vrij te maken op haar huidige begroting. 

De Latasteschool heeft nu van de gemeente vernomen dat m.i.v. het nieuwe schooljaar gestart kan worden met de Naschoolse Opvang. 

Om deze Naschoolse Opvang te realiseren voor onze speciale kinderen betreft het een uniek samenwerkingsproject tussen gemeente, Hoera, PSW en Latasteschool. 

Indien u wenst dat uw kind deelneemt aan de Naschoolse Opvang op de Latasteschool kunt u dat mededelen aan de directie van de Latasteschool. 

Aandachtspunt

De kinderen hebben een lang Paasweekend. Goede Vrijdag 30 mrt t/m Tweede Paasdag 2 april is vrij. 

De school start weer dinsdag 3 april.