Bekijk deze mail online
Nieuwsbrief icoon   Nieuwsbrief januari 2018 Latasteschool   jan 2019
De maand januari loopt tegen het eind en buiten is het zacht. Na de vele regens en heftige stormen, doet het nu lenteachtig aan. De sneeuwklokjes en krokossen steken voorzichtig hun nog tere kopjes boven het gras.Het lijkt wel lente. Het spreekwoord zegt: Een nieuwe lente, een nieuw geluid.
Het nieuwe geluid van de Latasteschool is dat we m.i.v. februari twee nieuwe groepen gaan starten.
Daar zijn we bijzonder blij mee want dan kunnen we leerlingen nog beter helpen en mogelijk nog meer maatwerk leveren. Andere belangrijke nieuwtjes vindt u hieronder.
Twee nieuwe groepen

Zoals u in de inleiding heeft kunnen lezen gaan we in februari starten met twee nieuwe groepen.

Een groep gaat starten voor leerlingen die zich moeilijker de leerstof kunnen eigen maken. Dit is een relatief klein groepje leerlingen. Deze leerlingen krijgen niet alleen de leerstof in kleinere stapjes aangeboden maar daarnaast en indien nodig wordt de leerstof aangepast aan het niveau van de kinderen. Dus er kunnen aangepaste leermethoden die meer passend zijn bij het cognitieve niveau van het kind worden aangeboden. De school ziet deze start ook vooral ook als een pilot. Als leerkracht is aangetrokken Anke Joosten. Zij heeft veel ervaring ook met kinderen die moeilijk lerend zijn. Op de Latasteschool heeft ze gewerkt in groep 4 en zij heeft als behandelaar  de onderwijsbehandelgroep de Cocon mede opgestart. We zijn blij dat deze ervaren kracht nu haar deskundigheid en ervaring gaat inzetten voor de opstart van deze nieuwe groep op de Latasteschool.

De andere groep is eigenlijk een uitbreiding van de bestaande klassen.  We hebben nl. gemerkt dat door de groei van het aantal leerlingen sommige klassen relatief flink zijn gegroeid. Door van deze grote groepen enige kinderen te plaatsen in de nieuwe opvanggroep hopen we dat kinderen meer tot hun recht kunnen komen. Tevens zullen ook nieuw aangemelde leerlingen in  deze groep geplaatst kunnen worden, zeker bij groepen die al relatief groot zijn.

De leerkracht voor deze groep is Ine Scheenen. Ine is een een ervaren leerkracht maar daarnaast heeft ze ook ervaring in het begeleiden van gezinnen. Tevens heeft ook zij gewerkt als behandelaar in de Cocon. Ine is ambitieus, ze volgt nog een opleiding en we kunnen haar daardoor helaas niet geheel voltijds inzetten. Echter met haar ruime ervaring en opleidingen is zij van meerwaarde voor onze doelgroep.  Het team van de Latasteschool is blij dat zij haar kennis, kunde en haar grote geduld wil inzetten voor onze kids.

 

Ouderwerkgroep

De ouderwerkgroep is in januari bij elkaar geweest en in dat overleg is besloten dat er een avond wordt georganiseerd in het kader van een ABC-traject voor mensen met ADHD. Dit was de wens van een aantal ouders n.a.v. het ABC-traject dat vorig jaar is georganiseerd voor mensen met autisme.

De ouderwerkgroep is in overleg met de ambulante dienst van de Latasteschool over data en mogelijkheden. Zodra dit duidelijk is, zal de ouderwerkgroep dit bekend maken en kunt u zich inschrijven voor deelname.

Ambulante Dienst

Zoals u wellicht weet worden de scholen voor regulier onderwijs  begeleid door de Ambulante Dienst als er vragen zijn omtrent leerlingen met beperkingen in het gedrag.

Tot voor kort werd die service verleend door de Ambulante Dienst Triade.  Deze dienst viel onder de paraplu van de Aloysius Stichting.

M.i.v. het nieuwe jaar is deze dienst opgeknipt in hulpverlening aan het voortgezet onderwijs en hulpverlening aan het primair onderwijs (basisscholen).

Hulpverlening en  ondersteuning voor het primair onderwijs in Midden Limburg ( Roermond, Roerdalen, Maasgouw, Leudal, Echt- Susteren) wordt vanaf januari 2018 vorm gegeven vanuit Ambulante Dienst van de Latasteschool.

De Latasteschool is blij met deze nieuwe tak aan haar expertise want op deze wijze kunnen de ambulant begeleiders hun collega's in het reguliere onderwijs ondersteunen en kinderen die het moeilijk hebben professioneel helpen.

Het team van de Latasteschool heeft er nu vijf nieuwe collega's bij vanuit de (eigen) Ambulante Dienst.

We zijn blij dat we nu meer direct en rechtstreeks kunnen samenwerken  met de begeleiders van de Ambulante Dienst Lataste en samen onze expertise kunnen bundelen opdat de leerlingen nog meer optimaal kunnen worden ondersteund.

Kanjers van de maand december en januari

De vorige maand is geen Nieuwsbrief verschenen vanwege  het geringe aantal dagen dat er school was.

Het leverde wel een kanjer op en wel Pim Philippens. Pim is vorig schooljaar aan het eind van het jaar gestart hier op school en zit dit schooljaar voor de tweede keer in groep 8 bij mijnheer Thomas.  Hij geeft eigenlijk altijd het goede voorbeeld, heeft een enorm rechtvaardigheidsgevoel, neemt het op voor andere kinderen, durft onrecht aan de kaak te stellen en is gewoon een hele lieve en vriendelijke jongen die ook nog eens mooie cijfers haalt en prachtig kan schrijven. Dus een echte kanjer. Proficiat Pim.

De andere kanjer en dat is echt een verrassing dat is Angelina Bogeski uit de groep van juf Guusje en juf Francine. Zij zit pas op school en heeft meteen de draad goed opgepakt, zij zet haar beste beentje voor, helpt andere kinderen, kent niet alleen de afspraken en regels op school maar past deze ook toe. Heel goed. Het spreekwoord zegt niet voor niets: Een goed begin is het halve werk. Toen haar verteld werd dat zij de Kanjer van de maand was, zei ze: Dan zal mijn moeder wel trots zijn. Angelina daarvan ben ik overtuigd en wij allemaal op de Latasteschool zijn trots op jou. Proficiat!

Leerlingenraad en Paul van Loon

Ryan de logopediste had het voorstel om weer eens een kinderschrijver uit te nodigen. Deze vraag is voorgelegd aan de leerlingenraad. De leerlingenraad heeft daarop haar achterban geraadpleegd. Voor de meeste leerlingen was Paul van Loon favoriet.

Nu wil het feit dat er in het Limburgs Museum van Venlo een grote overzichtstentoonstelling is van Paul van Loon. U kent hem wel van de griezelverhalen bijvoorbeeld Weerwolfje.  De schrijver zelf is ook frequent aanwezig in het museum. Er kan zelfs een toertje worden gemaakt in een griezelbus.

Verschillende klassen zullen het museum bezoeken. Meer informatie als ouder ontvangt u te zijner tijd van de betreffende leerkrachten. Mogelijk wordt een oproep gedaan in verband met het vervoer.

Luizenpluizen

Zoals wellicht bekend gaan ouders na elke vakantie luizen pluizen op school. Dat is in januari weer gebeurd en gelukkig zijn er geen luizen geconstateerd en indien dat wel het geval mocht zijn dan ontvangt u altijd een brief van school.

Ik wil wederom de ouders bedanken voor hun inzet op school ten behoeve van onze kinderen. Mooi voorbeeld niet enkel van wederzijds betrokkenheid maar ook van inzet voor het welzijn van kinderen waar we gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Bedankt!

Donatie opbrengst kerstmarkt t.b.v. ALS - onderzoek aan Wiel Peeters

Weer zo'n voorbeeld van wederzijdse betrokkenheid ( school en ouders) met een geweldig resultaat. Ik dank u voor uw steun en mede namens u als ouder kon de school afgelopen vrijdag 26 januari aan Wiel Peeters een cheque overhandigen van 500 Euro. Een dikke merci voor u en de kinderen.

Wiel zelf heeft enige jaren geleden zijn vrouw verloren aan die fatale ziekte en vanaf dat moment zet hij zich in voor bestrijding van ALS.

Wiel zal gaan deelnemen aan de Tour du ALS, met als doel geld in te zamelen voor onderzoek naar de oorzaak van ALS.

De Latasteschool heeft dit jaar gekozen om een verbinding te maken met de regio en zodoende kwam via Mariëtte van Mechelen het doel Tour du ALS naar voren.

Als school zijn wij trots op onze leerlingen en hun ouders die het mogelijk hebben gemaakt dat we Wiel een cheque van €500,- hebben mogen overhandigen.

Rest mij nog Wiel heel veel succes te wensen met het beklimmen van de berg.