Wat doet de ouderwerkgroep?

Organiseren van activiteiten binnen school zoals: herfstactiviteit, lenteactiviteit, sport en spellendag, kerstviering en carnaval. Organiseren van thema-avonden waarin thema’s aan bod komen die met de doelgroep van de school te maken hebben. Er bestaat daarnaast de mogelijkheid om tijdens de avonden ervaringen uit te wisselen met andere ouders. Actuele onderwerpen binnen de school worden besproken, de ouderwerkgroep fungeert als het ware als klankbord voor de school. Verder staat de ouderwerkgroep open voor nieuwe ideeën vanuit ouders en leerkrachten.

 


Latasteschool

Bergerweg 37                       

6085 AT Horn                   

Tel.:  0475 - 58 17 07

E-mail: latasteschool@aloysiusstichting.nl