Samen met ouders

De Latasteschool hecht veel belang aan een goede verstandhouding en samenwerking met de ouders/verzorgers. We vinden het noodzakelijk dat ouders en school een goed contact met elkaar onderhouden. Samen delen we de zorg voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Goede afspraken en weten wat we van elkaar kunnen verwachten zijn belangrijk. Als kinderen ervaren dat de ouders interesse hebben in wat er op school gebeurt en weten dat er geregeld contact is met de school, biedt dat duidelijkheid en vertrouwen.

 

De leerkrachten zullen doorgaans in de eerste weken van het nieuwe
schooljaar een kennismakingsbezoek bij de leerling thuis afleggen.
Na schooltijd zijn de leerkrachten aanwezig om ouders te woord te staan. Dat zal meestal, gezien de geografische afstand, telefonisch of per e-mail gebeuren.


U kunt bij de schoolmaatschappelijk deskundige terecht met vragen over
opvoeding, problemen of zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Er kan zo nodig worden doorverwezen naar hulpverleningsinstanties. De schoolmaatschappelijk deskundige organiseert in samenwerking met de ouderwerkgroep thema-avonden voor ouders, waarbij specifieke onderwerpen aan de orde komen. Op maandag en dinsdag is de schoolmaatschappelijk deskundige op school te bereiken.

 

nieuw

Latasteschool

Bergerweg 37                       

6085 AT Horn                   

Tel.:  0475 - 58 17 07

E-mail: latasteschool@aloysiusstichting.nl