Onze school op de kaart

Het project Vensters PO verzamelt informatie over onderwijs en resultaten van Nederlandse basisscholen en middelbare scholen in één systeem. Gegevens zoals onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel worden gevisualiseerdvia de website www.scholenopdekaart.nl

 

 

 

 

Wij vinden transparantie van groot belang, daarom is ook onze school te vinden op www.scholenopdekaart.nl. De getoonde informatie komt van DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Waar noodzakelijk hebben wij toelichtingen geschreven bij de verschillende kengetallen. 

 


Latasteschool

Bergerweg 37                       

6085 AT Horn                   

Tel.:  0475 - 58 17 07

E-mail: latasteschool@aloysiusstichting.nl