Leerlingbegeleiding

Wij volgen de ontwikkeling van kinderen nauwgezet. Daarbij gaat het niet alleen om wat welke kennis en vaardigheden zij opdoen, maar ook om hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Basis is het ontwikkelingsperspectief dat wij samen met ouders voor ieder kind schetsen. Daarin staat wat een kind naar verwachting ná onze school kan gaan doen en daar werken we naartoe.


Onze intern begeleider coördineert de leerlingondersteuning. Een orthopedagoog, psycholoog, schoolmaatschappelijk werker, logopediste zijn ook aan onze school verbonden om onze leerlingen goed te begeleiden. Daarom heen kent de school een schil van externe experts: ergotherapeute, kinderfysiotherapeute, creatief therapeute, orthopedagoog, weerbaarheidstrainer, neurofeedack consultant.

 

Commissie van Begeleiding

De Commissie van Begeleiding volgt de pedagogische en didactische ontwikkeling van onze leerlingen. De commissie bestaat uit een orthopedagoog/psycholoog, schoolmaatschappelijk deskundige, schoolarts, de intern begeleider en de directeur van de school. Zo nodig schuiven andere experts aan zoals een ergotherapeut of logopedist of samenwerkingspartners in jeugdhulp.

 


Latasteschool

Bergerweg 37                       

6085 AT Horn                   

Tel.:  0475 - 58 17 07

E-mail: latasteschool@aloysiusstichting.nl