Het onderwijs op de Latasteschool

Vanuit de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen, biedt de Latasteschool kwalitatief goed onderwijs en begeleiding op maat. Om dat te realiseren werkt de Latasteschool op basis van een gedifferentieerde aanpak waarbij het niveau van de leerling centraal staat. Daarnaast werken we intensief samen met een schil van experts zoals: psycholoog, logopediste, ergotherapeute, kinderfysiotherapeute, creatief therapeute, neurofeedbacktrainer en schoolmaatschappelijk deskundige. Deze deskundigen geven ieder vanuit hun expertise een passende invulling aan de onderwijsbehoeften van de in ontwikkeling bedreigde leerlingen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.
De stamgroep is de basisgroep van leerlingen. In de stamgroep stimuleert de Latasteschool vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Leren omgaan met jezelf en met anderen, inzicht krijgen in je gedrag en vooral veel zelfvertrouwen ontwikkelen zijn zaken die hierbij aan bod komen. Kinderen volgen ook de creatieve vakken en vakken als aardrijkskunde en geschiedenis in hun stamgroep.

 

Ontwikkeling

We gaan uit van het ontwikkelingsperspectief en plannen samen met ouders en leerlingen de stappen die gezet worden. We volgen en plannen de ontwikkeling en resultaten van kinderen nauwkeurig en richten daarop de organisatie van de school in. De Latasteschool is dan ook een vraaggestuurde organisatie.

 

De school gebruikt dezelfde lesmethoden als in het regulier onderwijs. De school maakt veel gebruik van de kansen die de digitale leeromgeving biedt. Zo zetten we o.a. iPads in, in ons onderwijs, waarop gewerkt wordt met zelfcorrigerend digitaal lesmateriaal zodat elk kind op zijn of haar niveau kan werken.

 

Relatief veel leerlingen vervolgen hun schoolcarrière na de Latasteschool in het regulier voortgezet onderwijs.

 


Latasteschool

Bergerweg 37                       

6085 AT Horn                   

Tel.:  0475 - 58 17 07

E-mail: latasteschool@aloysiusstichting.nl