Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Opening Buitenschoolse opvang op de Latasteschool

27 september 2018

Vandaag is op de Latasteschool een nieuwe voorziening geopend voor naschoolse opvang: Kinderopvang Plus. Leerlingen van de Latasteschool kunnen na schooltijd deelnemen aan een naschoolsprogramma. Reguliere kinderopvang, maar met passende begeleiding.

Om voor deze kinderopvang met extra begeleiding (gespecialiseerde jeugdhulp) in aanmerking te komen, is het nodig dat het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML) toegang verleent. Met Hoera kindercentra is de samenwerking gezocht voor hun expertise op het gebied van kinderopvang. En voor het aanbieden van de gespecialiseerde begeleiding, wordt PSW Junior ingeschakeld; zij verzorgen de “Plus”.

 

Uitvoeringsagenda Jeugdhulp

Vanaf het nieuwe schooljaar hoeven de kinderen van de Latasteschool dus niet meer vervoerd te worden naar specialistische jeugdhulp. Ze krijgen een naschools aanbod dat naadloos aansluit op het deel van de dag waarin onderwijs wordt gevolgd, bij BSO Lataste. De Latasteschool gelooft samen met de partners Hoera kindercentra en PSW Junior in de inhoudelijke meerwaarde hiervan. Ook de gemeente Leudal ondersteunt dit nieuwe initiatief; het organiseren van kinderopvang voor kinderen met een beperking, is met prioriteit in de Uitvoeringsagenda Jeugdhulp opgenomen. Met als doel het normaliseren van de situatie voor kinderen met een beperking en hun ouders, en het werken aan hun integratie en het verstevigen van hun netwerk.


Financiering Kinderopvang Plus

Ouders betalen de kosten van deze naschoolse opvang aan Hoera kindercentra. In 2018 betekent dit een bruto bijdrage van € 6,95 per kind per uur. Ouders kunnen van de Belastingdienst in veel gevallen Kinderopvangtoeslag ontvangen, waardoor de netto kosten aanzienlijk lager zijn. Voor ouders die geen gebruik kunnen maken van Kinderopvangtoeslag (met name de zogenoemde eenverdieners), is er een vangnetregeling, via de Subsidieregeling Kinderopvang Plus. De eigen bijdrage kan bij minimuminkomens vergoed worden via de bijzondere bijstand. Op deze manier is de Kinderopvang Plus toegankelijk voor alle kinderen met een doorverwijzing van het CJG-ML. De verwachting is ook dat de vervoerskosten en de kosten voor gespecialiseerde jeugdhulp voor de gemeente Leudal lager zullen uitvallen. Maar de grootste “winst” voor de gemeente is dat het belang van het kind beter wordt gediend, aldus Mart Janssen, wethouder Sociaal Domein/ Welzijn gemeente Leudal.

 

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Latasteschool

Bergerweg 37                       

6085 AT Horn                   

Tel.:  0475 - 58 17 07

E-mail: latasteschool@aloysiusstichting.nl